Gallon

Amerikansk benzindunk indeholdende én amerikansk gallon

Gallon er en flertydig rumfangsenhed for væsker – mest anvendt i USA og Storbritannien med en landeafhængig omregningsfaktor:

  • 1 US gallon svarer til 3,78541 liter.
  • 1 engelsk gallon, UK gallon eller Imperial gallon svarer til 4,54609 liter.

Gælder for US gallon

Hvis man kører bil og vil sammenligne benzin-forbrug, så skal man også bruge en mile som længdeenhed. Den svarer til 1609,344 meter.

F.eks. svarer 15 kilometer/liter til 9,32 miles/liter – som igen svarer til 35 miles/gallon (forkortet: mpg) – eller en faktor på: 2,35.

Medier brugt på denne side

GasCan.jpg
Forfatter/Opretter: MJCdetroit, Licens: CC BY 3.0
A gas can that has a marked capacity of one U.S. gallon or 0.8 Imperial gallons or 3.7 litres. This can was purchased near the U.S.-Canadian border. It was manufactured by the Midwest Can Company.