Gæld

Denne artikel bør gennemlæses af en person med fagkendskab for at sikre den faglige korrekthed.
Scene fra Gældsfængslet i København i første halvdel af det 19. århundrede. Tegnet af Knud Gamborg, stukket af P.H. Hansen.

Gæld betragtes som et tilgodehavende en fysisk eller juridisk person (fordringshaveren) har mod en anden (skyldneren).

Udtrykket anvendes mest om krav i penge, for eksempel hvor debitor skylder penge til kreditor. Gæld kan, ud over penge, også baseres i løsøre eller fast ejendom. Gæld kan forekomme mellem private, virksomheder eller offentlige myndigheder. Sidstnævnte er særligt reguleret i Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.[1]

Juridisk anvendes fordring ofte synonymt med gæld.[kilde mangler]

Håndtering af gæld

Misligholdes gældsforholdet, hvor eksempelvis debitor ikke betaler det aftalte til kreditor, findes der en lang række virksomheder, advokater og inkassobureauer der håndterer, indkræver og opkøber gæld hos fordringshaver. Disse er defineret og underlagt "lov om inkassovirksomhed" (Inkassoloven) [2]

Virksomheden Experian håndterer en liste over dårlige betalere. Virksomheden er tidligere kendt som RKI. [3]

Se også

Ekstern henvisning

Gældsbrevslovenretsinformation.dk

Kilder

  1. ^ [1] retsinformation.dk: Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige
  2. ^ [2] retsinformation.dk: Lov om inkassovirksomhed (inkassoloven)
  3. ^ Experian (Tidligere RKI)

Medier brugt på denne side

Gældsfængslet i København.jpg
Scene from the debtors prison in Copenhagen in the first half of the 19th century. Scene fra Gældsfængslet i København i første halvdel af det 19. århundrede. Tegnet af Knud Gamborg, stukket af P.H. Hansen.