Eskadre

Royal Navys 2. Slagskibseskadre i 1916

En eskadre ((italiensk): squadra for 'tropper opstillet i firkant') kan være en administrativ samling af ensartede orlogsfartøjer i en flåde; destroyere, ubåde, torpedobåde osv. men kan også være en kampenhed af forskellige skibstyper, som for eksempel den kejserlige tyske Ostasiengeschwader, som var alle tyske krigsskibe i Kina under 1. verdenskrig.

Den danske flåde er opdelt i tre eskadrer på ca. 600 mand hver. Disse eskadrer ledes af en kommandør og har base på hhv. Flådestation Frederikshavn og Flådestation Korsør.

En eskadre opdeles i divisioner, f.eks. fregatter i fregatdivisionen, korvetter i korvetdivisionen osv.

På tysk hedder en eskadre Geschwader og i Deutsche Marine er eskadrer samlet i flotiller. F.eks. Schnellbootsflottille i Warnemünde består af 2. og 7. Schnellbootsgeschwadern. Hvis Danmark havde en større flåde, ville den også samle eskadrer i flotiller.

Analoge udtryk i andre værn

Se også

Kilder

  • "Politikens NUDANSK ORDBOG", 15. udgave, 1994, Politikens Forlag A/S, ISBN 87-567-5107-9
  • Lademann bind 7 (ERID-FODA), 1983, Lademanns Forlagsaktieselskab, ISBN 87-15-06058-6

Medier brugt på denne side

2nd Battle Squadron.jpg
Ships of the 2nd Battle Squadron of the Royal Navy's Grand Fleet in World War I. From left to right, King George V, Thunderer, Monarch, Conqueror