Det falsterske dige

Mindesten i Gedesby, der viser vandstandens niveau ved stormfloden 1872.

Det falsterske dige er et dige på det sydlige Falster, der blev anlagt fra 1873-1875 for at beskytte mod oversvømmelse.[1] Diget inddæmmer området Bøtø Nor og blev opført efter stormfloden 1872, der oversvømmede store dele af Lolland-Falster og druknede 80 mennesker. I 1873 blev der vedtaget en lov om opførsel af nye digeanlæg,[2] der også omfattede det noget længere lollandske dige, der stod færdigt allerede i 1878.[1]

Diget blev anlagt fra Elkenøre og Gedser på Falsters østkyst.[3]

Diget vedligeholdes i dag af et digelaug, og midlerne kommer fra en såkaldt digeskat, der omfatter 8.037 ejendomme. Udgifterne til opførsel af digerne blev dog allerede med loven fra 1873 bestemt til at bliver fordelt med 40% fra staten, 24% fra amtet og de resterende 36% fra ejerne af de ejendomme, der blev beskyttet mod oversvømmelse fra havet.[2][4]

Se også

Referencer

  1. ^ a b Den perfekte storm druknede Sydfalster og Lolland. TV2 Øst: Hentet 23/2-2023
  2. ^ a b Lov om Digearbejder paa Lolland og Falster (* 1). Retsinformation. Hentet 23/2-2023
  3. ^ Historie. detfalsterskedigelag.dk. Hentet 23/2-2023
  4. ^ Om digelaget. detfalsterskedigelag.dk. Hentet 23/2-2023
Denne artikel kan blive bedre, hvis der indsættes et (bedre) billede
Hjælp os ved at uploade dit eget billede eller finde et på Internettet.
Se nærmere om hvordan

Du kan hjælpe ved at uploade et eller flere af dine billeder til Wikimedia Commons iht. de tilladte licenser og indsætte det/dem i artiklen.

Har du ikke selv taget et billede, kan du søge efter eksisterende filer på Wikimedia Commons eller på fx på Flickr - fx med værktøjet Free Image Search Tool. Værktøjet er på engelsk, men du skal blot klikke på linket og derefter på knappen "Do it!". Du kan ændre antallet af viste eksempler ved at rette "5" til fx "25" hvis du ikke fandt et godt billede. Du skal være opmærksom på, at fair use ikke er tilladt på den danske Wikipedia. Er du i tvivl kan du spørge en administrator om hjælp.

Kan du ikke finde nogle frie billeder, kan du prøve at spørge ejeren af ikke-frie billeder, om de vil donere et billede. Du kan finde eksempler på forespørgsel her.

Medier brugt på denne side

Mindesten - Gedesby - Stormfloden 1872.jpg
High water mark from Gedesby church - Storm Flood of 1872