Dansk Center for Byhistorie

Dansk Center for Byhistorie er et forsknings- og formidlingscenter med danske byer som genstandsområde, grundlagt i 2001 af Institut for Historie og Områdestudier ved Aarhus Universitet og Den Gamle By, Danmarks Købstadmuseum.

Centret formidler primært dansk byhistorie og forskning på internettet,. "Den Digital Byport" er herunder et af centrets hovedprojekter, som er en digital database, der præsenterer de danske byers historie med hovedvægt på perioden 1600-1900.

Aktiviteter

Forskning

Dansk Center for Byhistories forskningsaktiviteter gennemføres af centrets leder, ph.d.-stipendiater med tilknytning til centret, af ansatte forskere og gennem kandidatspecialer skrevet af studerende med tilknytning til centret. Forskningen har over tid både været gennemført som komparative byhistoriske studier og som studier med fokus på specifikke emner i enkelte byers historier. De komparative studier har bl.a. drejet sig om borgervæbninger, befæstede byer under renæssancen, købstæder som del af et økonomisk landskab 1500-1850, byernes madforsyning, parcelhuse 1900-60, postindustrielle byer og sanerings- og byfornyelsespolitik i danske byer 1939-83. Studier med fokus på enkelte byer har bl.a. omhandlet byplanlægning i det 20. århundrede i bl.a. Aarhus og Viborg, Kvarterhistorie i 1800-1900-tallet i bl.a. Aarhus og Vejle, fysisk kulturarv bl.a. om industribygninger og godsbanegården i Aarhus. Dertil kan lægges bogværket Ribe Bys Historie 1-3, som centret i 2010 var medudgiver af.[1] [2]

Igangværende forskning

Den pandemiske by

Dette projekt følger genopbygningsprocessen af det danske bysamfund under corona-krisen løbende fra nedlukning til åbning, for at forstå hvordan byen formes af de forståelser og handlinger der udfolder sig under selve krisen.

Entangled fluid cities: material politics of urban water, Copenhagen 1860-1975

Projektet vil vise, hvordan der gennem det 20. århundrede er blevet opbygget en kultur omkring indlagt vand i hjemmet.

Lyden af hovedstaden

Forskningsprojektet "Lyden af hovedstaden” kombinerer studiet af fortidens lyduniverser med studiet af københavnske sprogfællesskaber og dialekter. Projektets gennemgående problemstilling er sprogets og lydens rolle i skabelsen af byens rum og fællesskaber fra middelalderen til i dag.

Købstaden og den unge by

Projektet fokuserer på udviklingen i og relationerne mellem de meget forskellige vestjyske byer, Ringkøbing og Skjern i perioden 1880-1930.

Middelalderens vejforløb i Danmark

Projektet indebærer udforskning og digital kortlægning af vejforløb mellem købstæder i det danske rige i perioden ca. 1100-1650.

Gæsterne som aldrig tog hjem...

Projektet er en emotionsgeografisk undersøgelse af de første tyrkiske, pakistanske og jugoslaviske gæstearbejderes hverdagsliv i danske byrum mellem 1963-1983.

Formidling

En stor del af Dansk Center for Byhistories forskning er videreformidlet til både et alment interesseret publikum og til fagfolk gennem bogudgivelser i skriftrækkerne Danske Bystudier og Skrifter om dansk byhistorie.[3] Derudover er en del formidling foregået gennem præsentationer og databaser online i Den Digitale Byport. Markant er en database med historie og statistiske oplysninger fra alle danske købstæder, en byhistorisk bibliografi med oversigt over 5.000 byhistoriske publikationer, en database over kilder til middelalderbyernes historie og en længere artikel om dansk byhistorie gennem 1300 år.[4]

Publikationer

Centret har flere forskningsskriftrækker, Danske Bystudier ,Skrifter om dansk byhistorie samt en digital udgivelsesrække med bøger, artikler om dansk byhistorie fra middelalderen til i dag. Se oversigten herunder.

Bogudgivelser
TitelUdgivelsesårForfatter(e)
Dronningemagt i middelalderen2018Kasper H. Andersen og Jeppe Büchert Netterstrøm m.fl.
Forbrugets kulturhistorie - butik, by og forbrugere efter 16602017Bertel Nygaard, Kristoffer Jensen og Mikkel Thelle m.fl.
Danmarks byer i middelalderen2016Hans Krongaard Kristensen og Bjørn Poulsen.
Renæssancens befæstede byer (Danske Bystudier 5)2011Hans Henrik Appel, Søren Bitsch Christensen m.fl.
Danish towns during absolutism (Danske Bystudier 4)2008Ole Degn, Michael Bregnsbo m.fl.
Den moderne by (Danske Bystudier 3)2007Anne-Louise Sommer, Mikkel Thelle m.fl.
Den klassiske købstad (Danske Bystudier 2)2005Michael Bruus, Mette Kjær Bækgaard m.fl.
Middelalderbyen (Danske Bystudier 1)2004Lars Bisgaard, Peter Carelli, Søren Bitsch Christensen m.fl.
Skrifter om Dansk Byhistorie
TitelUdgivelsesårForfatter(e)nr.
Land og by på tværs2020Mikkel Leth Jespersen og Mikkel Thelle m.fl.13
Pensionatets kulturhistorie2015Mette Tapdrup Mortensen12
Urbanisering og bysystemer i Europa indtil ca. 18002012Jørgen Mikkelsen11
Industriminder i det gamle Århus2010Kenn Tarbensen og Kristian Buhl Thomsen10
Ribe bys historie (3)2010Søren Bitsch Christensen m.fl. (red)9
Ribe bys historie (2)2010Søren Bitsch Christensen m.fl. (red)8
Ribe bys historie (1)2010Søren Bitsch Christensen m.fl. (red)7
Hvem opfandt parcelhuskvarteret? Forstaden har en historie2008Peter Dragsbo6
Byerne og den byhistoriske kartografi2008Peter Skriver, Peter Korsgaard m.fl.5
Århus i verden2006Søren Bitsch Christensen og Nina Javette Koefoed m.fl.4
Hvordan skriver vi historie for den moderne by 1945-2000?2005Laura Kolbe, Arne Gaardmand m.fl.3
Købstadens metamorfose2005Jens Toftgaard Jensen og Jeppe Norskov2
Dragør i 1700-tallet2005Birte Hjorth1
Den digitale udgivelsesrække
TitelForfatter(e)nr.
Latinerkvarteret i AarhusMia Gulvad Jørgensen og Laura Luise Løkke Berg9
Sydhavnens fortællinger - Et kulturhistorisk overblik over Aarhus' SydhavnLine Toft Larsen og Lea Helding Nordstrøm8
Det kaotiske kød - Rapport om kødkontrollens historie i AarhusRasmus Skovgaard Jakobsen7
Arbejderkvarteret i AarhusChristina Patscheider Pedersen.6
The reconstruction of lost urban worlds in 3DSøren Bitsch Christensen5
Et hjem i byen? - Pensionatet som urbant mikrokosmosMette Tapdrup Mortensen4
Kilder til Hernings historieBrian Wiborg3
Bibliografi over HerningBrian Wiborg2
Bykonkurrence og 'byidentitet' i Danmark 1960-2000Søren Bitsch Christensen1


Læs mere på Dansk Center for Byhistories hjemmeside.

Organisation

Ledelse

Ledere af Dansk Center for Byhistorie:

  • 2001-11: Søren Bitsch Christensen, historiker, ph.d.
  • 2011-13: Vakant
  • 2013- : Mikkel Thelle, historiker, ph.d.

Bestyrelse

Dansk Center for Byhistories bestyrelse består af repræsentanter fra Aarhus Universitet og Den Gamle By samt fra Dansk Komité for Byhistorie, der fungerer som centrets repræsentantskab. Siden oprettelsen i 2001 har bestyrelsen haft museumsdirektør i Den Gamle By Thomas Bloch Ravn som sin formand.

Kilder

Eksterne henvisninger