Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet
Danmarks Tekniske Universitet (logo)
Danmarks Tekniske Universitets logo
Grundlagt1829 (1829)
LandDanmark Danmark
StedLundtofte, Ballerup, København, Risø, Sisimiut
Studerende12.048
Ansatte5.881 (heraf ca. 2.200 forskere)[1]
BudgetDKK 5,2 mia. (2017)[2]
Adm. direktør/ RektorAnders Overgaard Bjarklev[3]
LedertypeUniversitetsdirektør
LederClaus Nielsen
FormandPer Falholt
Mottoka' I se det?
Webstedwww.dtu.dk

Den Polytekniske Læreanstalt (i daglig tale Danmarks Tekniske Universitet eller DTU; engelsk: Technical University of Denmark) er en selvejende statslig uddannelses- og forskningsinstitution til uddannelse af civilingeniører og diplomingeniører samt forskning i ingeniørvidenskab. Desuden udbydes et flerstrenget efteruddannelsesprogram.

DTU har ca. 12.000 studerende og ca. 5.900 ansatte.[1]

Historie

Polyteknisk Læreanstalt i Sølvgade o. 1899
Københavns Universitets Geocenter, tidligere Danmarks Tekniske Højskole
(c) Foto: Jonn Leffmann, CC BY 3.0
R/V Dana er DTU's forskningsfartøj, her på besøg i Ystad 18. november 2016.

Den 27. januar 1829 medvirkede bl.a. fysikeren H.C. Ørsted til oprettelsen af Den Polytekniske Læreanstalt, under Københavns Universitet. Kun to uddannelser som cand. polyt. blev udbudt i starten, nemlig anvendt naturvidenskab (i dag kemiretningen) og mekanik (i dag produktion og konstruktion/maskin).

Til 1889 havde læreanstalten lokaler i Studiestræde 35, herefter i J.D. Herholdts kompleks i Sølvgade ved Botanisk Have i København som i 1930 blev udvidet med et anlæg i Øster Voldgade ved arkitekt C.O. Gjerløv-Knudsen. Pladsen blev for trang, så i 1962-1974 flyttede institutionen til Lundtoftesletten ved Lyngby.

Navnet Danmarks Tekniske Højskole (DTH) blev første gang officielt benyttet i 1933 og ændret i 1994 til Den Polytekniske Læreanstalt Danmarks Tekniske Universitet som i daglig tale forkortes til Danmarks Tekniske Universitet eller initialerne DTU.

I 1957 oprettede læreanstalten Danmarks Ingeniørakademi (DIA), da uddannelseskapacitet til civilingeniør var for lav, og introducerede dermed akademiingeniøruddannelsen, som blev til diplomingeniøruddannelsen.

I 1995 blev DTH/DTU fusioneret med Danmarks Ingeniørakademi og Helsingør Teknikum og i 1997 udvidet med Ingeniørhøjskolen Sydsjælland i Haslev.

Den 1. januar 2007 blev DTU fusioneret med fem sektorforskningsinstutioner [4]:

 • Forskningscenter Risø – forsatte en tid som selvstændig enhed
 • Danmarks Fødevareforskning – omdannet til 2 institutter
 • Danmarks Rumcenter – lagdes sammen med rumforskningsdelen af Ørsted•DTU til et nyt institut
 • Danmarks Fiskeriundersøgelser – omdannet til et institut
 • Danmarks Transportforskning – omdannet til et institut

I 2015 oplevede DTU er stigning i antallet af ansøgninger til diplomingeniørstudiet på 172 procent.[5] I 2021 meddelte DTU, at DTU[6] og RUC vil oprette campus[7]Lolland.[8]

I januar 2024 meddelte DTU, at kunstig intelligens er velkommen i undervisningen.[9]

Ledelse

Universitets nuværende rektor er Anders Overgaard Bjarklev. Philip John Binning er dekan for kandidat- og Ph.d.-uddannelserne, mens Lars D. Christoffersen er bachelordekan.[10]

International placering

Times Higher Education Supplement (THES) rangliste udgivet i 2019 over verdens universiteter kom DTU ind som nummer 163 efter Aarhus Universitet (nr. 123) og Københavns Universitet (nr. 116).[11] I 2008 satte Times Higher Education DTU på 20. pladsen over verdens førende ingeniørvidenskabelige institutioner baseret på citeringsimpakt, svarende til en tredjeplads i Europa efter Max Planck-selskabet og ETH Zürich.[12] På Leiden Ranking 2010 er DTU placeret som nummer syv på top 100-listen over de højest rangerede europæiske universiteter målt på den såkaldte crown indicator.[13]

I 2023 har EngiRank DTU som nr. 1 i 27 EU-lande.

Internationalt samarbejde

Siden 2006 har DTU haft et samarbejde med Technische Universität München (TUM)[14], EPFL i Lausanne og TU/e i Eindhoven[15] under navnet EuroTech Universities. I 2018 blev samarbejdet udvidet med Technion i Haifa og Ecole Polytechnique i Paris.[16]

Størrelse

DTU's campus er opdelt i fire kvadranter, som i et koordinatsystem, og dækker et areal på ca. 1 km². Dette system er opdelt af en række kvadrantveje. Nils Koppels, Asmussens, Henrik Dams og Knuth-Wintherfeldts Allé i nord-sydgående retning og Anker Engelundsvej der går øst-vest. De fire kvadranter er tildelt en af de fire hovedretninger inden for ingeniørkunsten; Bygning, Kemi, Elektronik og Maskin. Senere er der kommet flere underretninger til, såsom IT, der er en udspringer af elektronikretningen, eller Design & Innovation som udspringer af Maskin-retningen.

 • 1. kvadrant huser primært bygningsretningen, miljøretningen, trafikretningen og administrationsbygningen.
 • 2. kvadrant huser primært kemiretningen, bioretningerne og en sportsplads.
 • 3. kvadrant huser primært elektronikretningen, fysik, informatik og matematik samt kollegier.
 • 4. kvadrant huser primært maskin- og designretningen, derudover ligger her kollegier, døgnNetto, Campus Service (tidl. Teknisk Forvaltning) og kraftvarmeværk.

DTU Diplom er placeret i Ballerup hvor størstedelen af diplomingeniøruddannelserne er placeret.

Institutter

DTU Danchip i månelys.
Bygning 328 med DTU Space.

Universitetets kerneydelser dvs. uddannelse, forskning, innovation og myndighedsbetjening varetages af institutterne inden for hver deres faglige felt. DTU har (januar 2008) 22 institutter. Den 1. januar 2008 gennemførte DTU en omdøbning af alle institutter for at fremstå som et samlet universitet efter fusionen i 2007.

 • Institut for Systembiologi (DTU Systembiologi)
 • Institut for Byggeri og Anlæg (DTU Byg)
 • Institut for Fotonik (DTU Fotonik)
 • Institut for Transport (DTU Transport)
 • Institut for Akvatiske Ressourcer (DTU Aqua)
 • DTU Fødevareinstituttet
 • Institut for Fysik (DTU Fysik)
 • Institut for Matematik og Computer Science (DTU Compute)
 • Institut for Systemer, Produktion og Ledelse (DTU Management Engineering)
 • Institut for Kemi (DTU Kemi)
 • Institut for Kemiteknik (DTU Kemiteknik)
 • Institut for Mekanisk Teknologi (DTU Mekanik)
 • Institut for Sundhedsteknologi (DTU Sundhedsteknologi)
 • Institut for Vand og Miljø (DTU Miljø)
 • Institut for Vindenergi (DTU Vindenergi)
 • DTU Veterinærinstituttet
 • Institut for Elektroteknologi (DTU Elektro)
 • Institut for Rumforskning og -teknologi (DTU Space)
 • Nationallaboratoriet for bæredygtig energi (Risø DTU)
 • Center for Elektronnanoskopi (DTU Cen)
 • Danchip (DTU Danchip)
 • Danmarks Tekniske Informationscenter (DTU Bibliotek)
 • Insitut for Diplom (DTU Diplom)

Uddannelser

Blandt de ca. 5.000 medarbejdere er mere end halvdelen forskere, herunder knap 1.100 ph.d.-studerende. På uddannelserne går godt 9.000 bachelor- og kandidatstuderende. Der optages ca. 1.050 internationale studerende om året på engelsksprogede uddannelser. Desuden udbydes et flerstrenget efteruddannelsesprogram.

Diplomingeniøruddannelser

 • Arktisk Byggeri og Infrastruktur
 • Byggeri og Infrastruktur
 • Bygningsdesign
 • Eksport og Teknologi
 • Elektrisk Energiteknologi
 • Elektroteknologi
 • Fiskeriteknologi
 • Fødevaresikkerhed og -kvalitet
 • IT-elektronik
 • IT og Økonomi
 • Kemi- og Biotek
 • Kemiteknik og International Business
 • Maskinteknik
 • Mobilitet, Transport og Logistik
 • Proces og Innovation
 • Produktion
 • Softwareteknologi
 • Sundhedsteknologi

Civilingeniørretninger

Bachelor

 • Bioteknologi
 • Byggeteknologi
 • Bygningsdesign
 • Bæredygtig Energidesign
 • Cyberteknologi (Netværksteknologi og IT)
 • Design og Innovation
 • Elektroteknologi
 • Fysik og Nanoteknologi
 • General Engineering
 • Geofysik og Rumteknologi
 • Kemi og Teknologi
 • Kunstig Intelligens og Data
 • Kvantitativ Biologi og Sygdomsmodellering
 • Matematik og Teknologi
 • Medicin og Teknologi
 • Produktion og Konstruktion
 • Softwareteknologi
 • Data Science & Management
 • Teknisk biomedicin
 • Vand, Bioressourcer og Miljømanagement
 • Fødevarer og Ernæring
 • Sundhed og Informatik

Kandidat

Følgende kandidatuddannelser bliver udbudt:[17]

 • Akvatisk Videnskab og Teknologi
 • Anvendt kemi
 • Autonome Systemer
 • Avancerede Materialer og Sundhedsteknologi
 • Bioteknologi
 • Byggeteknologi
 • Bygningsdesign (Architechtural Engineering)
 • Bæredygtig Energi
 • Business Analytics (Datadesign og Optimering)
 • Design og innovation
 • Elektroteknologi
 • Farmateknologi
 • Fototeknik
 • Fysik og nanoteknologi
 • Fødevareteknologi
 • Geofysik og Rumteknologi
 • Industriel Økonomi og Teknologiledelse
 • Informationsteknologi
 • Kemisk og Biokemisk Teknologi
 • Kommunikationsteknologier og Systemdesign
 • Konstruktion og mekanik
 • Kvantitativ Biologi og Sygdomsmodellering
 • Lyd og Akustisk Teknologi
 • Matematisk Modellering og Computing
 • Materiale - og Processteknologi
 • Medicin og Teknologi
 • Menneskeorienteret Kunstig Intelligens
 • Miljøteknologi
 • Olie-og Gasteknologi
 • Teknologisk Entreprenørskab
 • Transport og Logistik
 • Vindenergi

Rektorer

Navn[18]TiltrædelseFratrædelse
Hans Christian Ørsted27. januar 182913. marts 1851
Johan Georg Forchhammer13. marts 185114. december 1865
Christian Gotfried Hummel14. december 186521. august 1872
Carl Valentin Holten5. september 187231. juli 1883
Julius Thomsen1. august 188331. januar 1902
Gustav Adolph Hagemann1. februar 190231. januar 1912
Harald Immanuel Hannover1. februar 191231. januar 1922
Peder Oluf Pedersen1. februar 192231. oktober 1941
Anker Engelund1. november 194131. maj 1959
Eggert Knuth-Winterfeldt1. juni 195931. januar 1975
Flemming Woldbye1. februar 197530. april 1977
Peter Lawætz1. maj 197730. april 1986
Hans Peter Jensen1. maj 198630. oktober 2001
Lars Pallesen1. november 200131. oktober 2011
Anders Overgaard Bjarklev1. november 2011(nuværende)

Æresdoktorer

Denne liste er ufuldstændig; hjælp gerne med at udfylde den.

Blandt æresdoktorerne er:

Æresdoktorgraden blev indført 1921 og er tildelt omkring 76 gennem læreanstaltens historie.[21]

Alumni

Alumni fra Danmarks Tekniske Universitet er en lang række forskere og erhvervsfolk., heriblandt Haldor Topsøe, der har grundlagt kemivirksomheden af samme navn, dennes søn Henrik Topsøe, arkitekterne P.V. Jensen Klint, Eva og Nils Koppel, kemikeren Julius Thomsen kendt for opdagelsen af Thomsen-Berthelot-princippet, folketingspolitikeren Christian Poll og Johan Thomas Lundbye

Nobelprismodtagere

Henrik Pontoppidan studerede på Polyteknisk læreanstalt fra 1874-1879 inden han droppede ud for at blive forfatter. Han modtog nobelprisen i litteratur i 1917.

Henrik Dam modtog nobelprisen i medicin i 1943 for sin opdagelse af K vitamin. Han var uddannet på Polyteknisk Læreanstalt i 1920, og blev ansat som professor i biokemi i 1941.[22][23] I 2022 blev nobelprisen i kemi givet til Morten Meldal, der er uddannet kemiingeniør fra DTU[24] "for udviklingen af klikkemi og bioortogonal kemi".[25][26]

Henrik Pontoppidan modtog nobelprisen i litteratur i 1917. Pontoppidan tog adgangseksamen til Polyteknisk Læreanstalt i 1874, og han nåede at tage første del af ingeniøreksamen i 1877. Han begyndte også anden del af studier i 1879, men droppede ud for at blive forfatter.[27][28][29]

Derudover har en række ansatte eller andre med tilknytning til universitetet været nomineret til nobelpriser adskillige gange. Tre personer har været nomineret til nobelprisen i fysik; P.O. Pedersen (nomineret 16 gange), Valdemar Poulsen (nomineret 21 gang ) og Martin Knudsen (nomineret 13 gang). To personer har været nomineret til nobelprisen i kemi: S.P.L. Sørensen (nomineret 19 gange) og Johannes Brønsted (nomineret fire gange).[24]

Hædersbevisninger som uddeles af DTU

Offentlig transport

Buslinjerne 180 181 190 150S 300S 15E 30E 40E standser ved DTU.

Se også

Referencer

 1. ^ a b DTU Årsrapport 2019
 2. ^ http://www.dtu.dk//-/media/DTUdk/Om_DTU/Organisation/dtus_strategier_og_politikker/Budget-og-Handlingsplan-2017-Final.ashx
 3. ^ dtu.dk/organisation/
 4. ^ "Det nye DTU Fusionswebsite". Arkiveret fra originalen 15. juni 2008. Hentet 28. april 2021.
 5. ^ Kamp om pladserne på ingeniørstudierne Arkiveret 9. januar 2015 hos Wayback Machine. Ingeniøren Hentet 9/1-2015
 6. ^ https://www.dtu.dk/nyheder/2021/07/universiteter-og-lolland-falster-i-samarbejde?id=0b3fed5e-6ea8-4141-9096-555b6740a59f
 7. ^ https://www.tv2east.dk/lolland/femern-lokker-nu-laver-universiteter-afdeling-paa-lolland-falster
 8. ^ https://www.sn.dk/roskilde-kommune/ruc-og-dtu-flytter-ind-hos-femern/
 9. ^ DTU åbner for brug af kunstig intelligens i undervisning (dateret d. 29. januar 2024) på via.ritzau.dk
 10. ^ "DTU". Hentet 12. februar 2020.
 11. ^ Sara Rosendal, "DTU tager tigerspring på listen over verdens bedste universiteter" Arkiveret 9. november 2007 hos Wayback Machine, ing.dk, 9. november 2007.
 12. ^ "Top 20 institutions in engineering based on impact". Times Higher Education. 22. maj 2008.
 13. ^ "Arkiveret kopi" (PDF). Arkiveret fra originalen (PDF) 21. august 2010. Hentet 16. august 2010.
 14. ^ https://www.dtu.dk/om-dtu/nyheder-og-presse/pressebase/2006/12/münchens-tekniske-universitet-og-dtu-skaber-europaeisk-alliance?id=8ff01fc3-c6e6-46e4-8a6a-e9c65103bc13
 15. ^ https://phdcourses.eurotech-universities.eu
 16. ^ Israelske Technion går ind i EuroTech-alliancen - DTU
 17. ^ Kandidat - DTU
 18. ^ Rektorer Arkiveret 24. marts 2020 hos Wayback Machine historie.dtu.dk Hentet 24/3-2020
 19. ^ Æresdoktorer - DTU
 20. ^ Arthur D. Yaghjian receives DTU Honorary Doctor Degree - DTU Electrical Engineering
 21. ^ Æresdoktorer. DTU. Hentet 24/3-2020
 22. ^ Henrik Dam Arkiveret 24. marts 2020 hos Wayback Machine. historie.dtu.dk. Hentet 24/3-2020
 23. ^ Henrik Dam. nobelprize.org. Hentet 24/3-2020
 24. ^ a b Nobelpristagere Arkiveret 24. marts 2020 hos Wayback Machine. historie.dtu.dk.
 25. ^ Nobelpriset i kemi 2022: Det säger bara klick – sedan sitter molekylerna ihop. Kungliga Vetenskapsakademien, 5. oktober 2022. Hentet 5. oktober 2022.
 26. ^ The Nobel Committee for Chemistry (2022) Scientifc Background on the Nobel Prize in Chemistry 2022 CLICK CHEMISTRY AND BIOORTHOGONAL CHEMISTRY Arkiveret 6. oktober 2022 hos Wayback Machine. Kungliga Vetenskapsakademien, 5. oktober 2022. Hentet 5. oktober 2022.
 27. ^ Henrik Pontoppidan Arkiveret 24. marts 2020 hos Wayback Machine. historie.dtu.dk. Hentet 24/3-2020
 28. ^ Henrik Pontoppidan, 1857-1943. danmarkshistorien.dk, Aarhus Universitet. Hentet 24/3-2020
 29. ^ Henrik Pontoppidan. Forfatterweb. Hentet 24/3-2020

Eksterne henvisninger

Wikimedia Commons har medier relateret til:

55°47′9.26″N 12°31′23.83″Ø / 55.7859056°N 12.5232861°Ø / 55.7859056; 12.5232861

Medier brugt på denne side

DTU Danchip by moonlight.jpg
Forfatter/Opretter: Finn Årup Nielsen, Licens: CC BY-SA 4.0
DTU Danchip, building 346 on the Technical University of Denmark, Kongens Lyngby, Denmark. In moonlight through the clouds.
RV Dana - Ystad-2016.jpg
(c) Foto: Jonn Leffmann, CC BY 3.0
R/V Dana är ett Danskt forskningsfartyg tillhörande DTU, här på besök i Ystad 18 nov 2016.
Henrik Pontoppidan 1917.jpg
Henrik Pontoppidan, Nobel laureate in Literature 1917
Polyteknisk Læreanstalt 1899.png
Polyteknisk Læreanstalt, opført 1887-89 efter Tegning af Herholdt.
Københavns Universitet Geocenter.jpg
Geocenter, Københavns Universitet. Øster Voldgade.
Danmarks Tekniske Universitet (logo).svg
Dette er logoet på: Danmarks Tekniske Universitet – universitet i Danmark der uddanner ingeniører
Technical University of Denmark, Building 328, 2015-10-30.JPG
Forfatter/Opretter: Finn Årup Nielsen, Licens: CC BY-SA 4.0
Technical University of Denmark, Building 328, DTU Space.