Dækfrøede planter

Dækfrøede planter
Magnoliernes frøstande viser, hvordan frøene ligger "dækket", dvs. indkapslet i frøskallerne.
Magnoliernes frøstande viser, hvordan frøene ligger "dækket", dvs. indkapslet i frøskallerne.
Videnskabelig klassifikation
DomæneEucaryota
RigePlantae (Planter)
UnderrigeEmbryophyta (Stængelplanter)
OverdivisionSpermatophyta (Frøplanter)
DivisionAngiospermae (Dækfrøede)
Hjælp til læsning af taksobokse

De dækfrøede planter (også kaldet blomsterplanter eller angiospermer) (fra græsk Angiospermae) er en række inden for planteriget.[1][2] Det er den mest forskelligartede gruppe af landplanter med 64 ordener og 416 familier, cirka 13.000 kendte slægter og lidt mere end 350.000 anerkendte arter.[3][4][5][6]

Dækfrøede planter producerer frø ligesom nøgenfrøede planter (gymnospermer), men adskiller sig fra nøgenfrøede ved at frøene er indesluttet i de hunlige reproduktive organer (frugtbladene, også kaldet karpeller), der udvikler sig til frugter, der indeholder frøene. En frugt kan både være tør (fx en nød) eller saftig (fx et bær). Dækfrøede planter er desuden kendetegnet ved at have blomster, en reduceret hunlig gametofyt (kimsæk) og frø, der indeholder frøhvide (endosperm). Blomster og frugter hjælper dækfrøede med at blive bestøvet med pollen fra andre planter og efterfølgende få spredt deres frø ved hjælp af hhv. insekter og dyr. Andre fællestræk gør dækfrøede i stand til at reproducere sig selv hurtigere end andre frøplanter. Gruppen blev tidligere kaldt Magnoliophyta.[7]

Etymologi

Rækkens videnskabelige navn Angiospermae er afledt af de græske ord angeion ('beholder, kar') og sperma ('frø'), og henviser til de planter, der producerer deres frø indesluttet i en frugt.

Udviklingshistorie

Forfædrene til dækfrøede planter adskilte sig fra den fælles forfader til gymnospermer under Karbon, for over 300 millioner år siden.[8] Den tidligste registrering af pollen fra angiospermer er for omkring 134 millioner år siden. De første fossile rester af dækfrøede planter kendes fra 125 millioner år siden. Rækken diversificerede sig under det tidlige kridttid, blev udbredt for 120 millioner år siden og erstattede gymnospermer som de dominerende træer for 60 til 100 millioner år siden.

Fællestræk ved dækfrøede planter

Dækfrøede planter adskiller sig fra andre frøplanter på en række punkter, som er beskrevet nedenfor.

Blomster

Tolv blomster fra 12 familier giver et indtryk af diversiteten hos dækfrøede.

Blomsterne, de reproduktive strukturer hos dækfrøede, er det, der tydeligst adskiller dem fra andre frøplanter. Blomster tiltrækker insekter, der hjælper planten med at blive bestøvet med pollen fra andre artsfæller, også selv om de befinder sig langt væk. Blomster kan også være udviklet, så de kun tiltrækker bestemte specialiserede insekter, hvilket muliggør at de kun bestøves med pollen af samme art. Blomsterne består af modificerede blade, der er ordnet i fire kranse, og har determineret vækst, dvs. de vokser ikke yderligere. Den inderste krans (frugtbladene), udvikler kimsække, den hunlige gametofyt. Den næste krans (støvbladene), udvikler pollen, den hanlige gametofyt. Den næste krans, kronbladene, er ofte farvede for at tiltrække insekter, der fungerer som pollinatorer. Den yderste krans, bægerbladene, omslutter og beskytter blomsten, når den er i knopstadiet.

Frugt

Kulinariske frugter produceret af dækfrøede planter.

Hos dækfrøede er frøanlæggene indesluttet i et eller flere lukkede frugtblade (karpeller), der efter fertilisering udvikler sig til en frugt. Frugten beskytter frøet og kan tiltrække dyr, der spiser frugten, medens frøene passerer uhindret gennem fordøjelseskanalen. Dette muliggør at dyrene kan sprede de dækfrøedes frø langt væk fra moderplanten.

Reduceret kimsæk

Hos dækfrøede består den hunlige gametofyt (kimsæk) kun af syv celler med i alt otte kerner. Planter producerer deres kønsceller i en flercellet haploid struktur, en gametofyt, der hos dækfrøede planter er karakteriseret ved at være ekstremt reduceret.[9] Den hunlige gametofyt i de nøgenfrøede kan ofte indeholde over tusinde celler, og dens reduktion i dækfrøede planter betragtes som at have afgørende betydning for de dækfrøedes succes.[10] Minimale hunlige gametofytter giver dækfrøede en stor fordel, da det gør dem små nok til at kunne blive pakket i store mængder indenfor omsluttende frugtblade.[11]

Dobbelt befrugtning

Dækfrøede har udviklet såkaldt dobbelt befrugtning, der muliggør udvikling af en frøhvide (endosperm). Frøhviden er meget næringsrig og fungerer som næringsvæv for kimen, og muliggør dermed en effektiv ressourceallokering til kimen, når den udvikler sig.[12] Ligesom den hanlige gametofyt danner den hunlige gametofyt hos dækfrøede to kønsceller. Den ene er haploid og ved fusion med en sædcelle opstår den diploide zygote, der udvikler sig til en kim (et embryo). Den anden kønscelle, centralcellen, er diploid og fusioner med en sædcelle til en triploid celle, der udvikler sig til den triploide frøhvide.

De dækfrøedes indbyrdes slægtskabsforhold

Simplificeret oversigt over de dækfrøedes udviklingstræ ifølge APG IV-systemet:[5]

Dækfrøede 

Amborellales
Nymphaeales
Austrobaileyales


Egentlige dækfrøede 

ChloranthalesMagnoliider
Enkimbladede
CeratophyllalesÆgte Tokimbladede

Det fylogenetiske klassifikationssystem APG IV fra 2016 er den nyeste, videnskabelige klassifikation af de dækfrøede planter, og er skabt på baggrund af arbejdet i den internationale arbejdsgruppe Angiosperm Phylogeny Group (APG).[5] Systemet baserer sig på molekylære karakterer (dvs. forskelle i genernes DNA sekvenser) snarere end på morfologiske karakter (dvs. forskelle i udseende). Morfologiske karakterer kan være et resultat af en tilpasning til et bestemt miljø, medens molekylære karakterer afspejler planternes indbyrdes slægtskab.

Oversigt over ordenerne i dækfrøede planter

Basale dækfrøede

Primitive dækfrøede, som har udskilt sig meget tidligt, som er fælles med de enkimbladede om at have pollen med kun én åbning, men kan have to kimblade.

Egentlige dækfrøede

"Core Angiosperms" i APG IV-systemet.[5]

Tidlige grupper har typisk to kimblade, og derfor regnedes de tidligere for at tilhøre de tokimbladede:

Senere grupper:

 • Enkimbladede (Monocotyledoner) (pollenkorn med én åbning)
 • Hornblad-ordenen (Ceratophyllales)
 • Ægte Tokimbladede (Eudicotyledoner) (pollenkorn med tre til flere åbninger)

Enkimbladede (Monocotyledonae)

Uddybende Uddybende artikel: Enkimbladede

Kendetegnes ved at have pollenkorn med kun én åbning og typisk kun et kimblad. Blomsterne er tit 3-tallige og med tit lande blade, der er udelte og har bladnerver, der løber parallelt. Gruppen rummer mere end 60.000 arter, hvoraf omtrent 28.000 findes i Orkidé-familien (Orchidaceae), der tilhører Asparges-ordenen (Asparagales). De enkimbladede omfatter følgende ordener:

En repræsentant for hver orden er gengiver nedenfor:

Commelinider:

Tokimbladede eller 'ægte tokimbladede' (Eudicotyledonae)

Uddybende Uddybende artikel: Tokimbladede

Kendetegnes ved at have pollenkorn med tre eller flere åbninger. Bladene er som oftest fjer- eller håndnervede, og kan være stærkt delte eller sammensatte. Tidligere blev alle dækfrøede med undtagelse af de enkimbladede henført til gruppen 'tokimbladede'. Med baggrund i ny viden om molekylære karakterer ved vi nu, at denne klassifikation på basis af nogle få ydre kendetegn forenede grupper, der var meget fjernt beslægtede med hinanden. De 'ægte tokimbladede' har derimod et fælles ophav og udgør dermed en monofyletisk gruppe.

Tidlige grupper som har bevaret primitive træk

Hovedgruppen af ægte tokimbladede

Tokimbladede med typisk 5-tallige blomster (almindeligvis (4-)5 bægerblade, (4-)5 kronblade, 4-10 støvblade og 2-5 frugtblade).

Repræsentanter for ordenerne med undtagelse af dem fra Rosider og Asterider er gengivet nedenfor:

Rosider

En meget stor gruppe af dækfrøede med mere end 70.000 arter (omtrent en tredjedel af alle dækfrøede). Gruppen er monofyletisk og svarer nogenlunde til underklassen Rosidae i Cronquists system.[13] Udseendemæssigt er gruppens medlemmer meget forskellige.[14]

Et eksempel fra hver enkelt orden er gengivet nedenfor:

Fabider:

Malvider:

Asterider

Den største gruppe af dækfrøede med mere end 80.000 arter (omtrent en tredjedel af alle dækfrøede), hvoraf over 30.000 tilhører kurvblomst-familien (Asteraceae). Gruppen er monofyletisk og svarer nogenlunde til gruppen "Sympetalae" (Helkronede) i Englers og Prantls tidlige systematikker.

Et eksempel fra hver enkelt orden er gengivet nedenfor:

Lamider:

Campanulider:

Fylogenetisk opstilling af alle ordener inden for de dækfrøede

Slægtskab mellem ordenerne i de dækfrøede planter baseret på APG IV (2016).[5]

Dækfrøede 

Amborellales
Nymphaeales
Austrobaileyales
Chloranthales


  Magnolider CanellalesPiperales

MagnolialesLaurales


Enkimbladede 

Acorales
Alismatales
Petrosaviales

PandanalesDioscoreales

Liliales
Asparagales
Commelinider 

Arecales
Poales
ZingiberalesCommelinalesCeratophyllales
Ægte Tokimbladede (fortsat)

Tokimbladede

Ranunculales
Proteales
Trochodendrales
Buxales
Gunnerales


Dilleniales
Superrosider

Saxifragales


Rosider 

VitalesFabider 

Zygophyllales

Celastrales
OxalidalesMalpighiales


Fabales
Rosales
FagalesCucurbitalesMalvider 


GeranialesMyrtales

Crossosomatales
Picramniales
Sapindales
Huerteales
BrassicalesMalvales
Superasterider

Berberidopsidales
Santalales
Caryophyllales


Asterider 

Cornales
EricalesLamider 

Garryales
BoraginalesGentianalesVahlialesSolanalesLamiales
Campanulider 

Aquifoliales
AsteralesEscalloniales
Bruniales
Apiales
ParacryphialesDipsacales
Referencer

 1. ^ Lindley J (1830). Introduction to the Natural System of Botany. London: Longman, Rees, Orme, Brown, and Green. xxxvi.
 2. ^ Cantino PD, Doyle JA, Graham SW, Judd WS, Olmstead RG, Soltis DE, Soltis PS, Donoghue MJ (2007). "Towards a phylogenetic nomenclature of Tracheophyta". Taxon. 56 (3): E1-E44. doi:10.2307/25065865. JSTOR 25065865.
 3. ^ The Plant List - a working list of all plant species Arkiveret 23. maj 2019 hos Wayback Machine. Hentet 7. februar 2022.
 4. ^ World Flora Online. Hentet 7. februar 2022.
 5. ^ a b c d e The Angiosperm Phylogeny Group, Chase, M.W., Christenhusz, M.J.M., Fay, M.F., Byng, J.W., Judd, W.S., Soltis, D.E., Mabberley, D.J., Sennikov, A.N., Soltis, P.S., Stevens, P.F. (2016) An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV. Botanical Journal of the Linnean Society 181: 1–20. doi: 10.1111/boj.12385.
 6. ^ Christenhusz MJ, Byng JW (2016). "The number of known plants species in the world and its annual increase". Phytotaxa. 261 (3): 201-217. doi:10.11646/phytotaxa.261.3.1.
 7. ^ Takhtajan A (juli-september 1980). "Outline of the Classification of Flowering Plants (Magnoliophyta)". Botanical Review. 46 (3): 225-359. doi:10.1007/bf02861558. JSTOR 4353970. S2CID 30764910.{{cite journal}}: CS1-vedligeholdelse: Dato-format (link)
 8. ^ De La Torre AR, Li Z, Van de Peer Y, Ingvarsson PK (juni 2017). "Contrasting Rates of Molecular Evolution and Patterns of Selection among Gymnosperms and Flowering Plants". Molecular Biology and Evolution. 34 (6): 1363-1377. doi:10.1093/molbev/msx069. PMC 5435085. PMID 28333233.
 9. ^ Maheshwari, P. (1950) An Introduction to Embryology of Angiosperms. New York: McGraw-Hill.
 10. ^ Friedman, W.E., Williams, J.H. (2003) Modularity of the angiosperm female gametophyte and its bearing on the early evolution of endosperm in flowering plants. Evolution 57: 216-230.
 11. ^ Sundaresan, V., Alandete-Saez, M. (2010) Pattern formation in miniature: the female gametophyte of flowering plants. Development 137: 179-89. doi: 10.1242/dev.030346. PMID: 20040485.
 12. ^ Raghavan, V. (2003) Some reflections on double fertilization, from its discovery to the present Arkiveret 6. februar 2022 hos Wayback Machine. New Phytologist 159: 565-583.
 13. ^ Cronquist, A. (1981) An integrated system of classification of flowering plants. New York: Columbia University Press.
 14. ^ Simpson, M.G. (2010) Plant morphology.I Plant Systematics (anden udgave), Elsevier, Amsterdam.

Litteratur

 • John Philip Baumgardt: How to Identify Flowering Plant Families, 1994, ISBN 0-917304-21-7

Eksterne henvisninger

Wikimedia Commons har medier relateret til:


Medier brugt på denne side

292 Rosa rubiginosa.jpg

Rosa rubiginosa L.

Original Description
Luktnypon, Rosa rubiginosa L.
Neerland's Plantentuin (Pl. 30) (8803052452).jpg

."50.
AUCUBA JAPONICA THUNB

VAR GRANDIDENTATA MACULATA 0.
Liriodendron tulipifera, by Mary Vaux Walcott.jpg
Watercolor painting of Liriodendron_tulipifera.
Magnolia grandiflora1.jpg
Forfatter/Opretter: Kurt Stueber, Licens: CC BY-SA 3.0
Magnolia grandiflora, family Magnoliaceae, Image no. 2
Piper nigrum - Köhler–s Medizinal-Pflanzen-107.jpg
Schwarzer Pfeffer. A blühender Zweig, nat. Grösse; 1 Theil der Blüthenähre, vergrössert (nach Bâillon aus Luerssen); 2 Fruchtknoten, mit Staubgefäss, desgl.; 3 Staubgefäss, desgl.; 4 junge, noch grüne Frucht im Längsschnitt, desgl.; 5, 6 Theil der Fruchtähre, nat. Grösse und vergrössert (der Farbenton ist falsch; er müsste bei 5 roth, bei 6 grün sein; Fig. 6 nach Hayne); 7 Frucht ohne Fruchtschicht, vergrössert; 8 dieselbe im Längsschnitt, desgl.
Guaiacum officinale - Köhler–s Medizinal-Pflanzen-069.jpg
Guajak-Baum. A blühender Zweig, nat. Grösse; 1 Blüthe ohne Krone, vergrössert; 2 Staubgefäss, desgl.; 3 Stempel, desgl.; 4 derselbe im Querschnitt, desgl.; 5 derselbe im Längsschnitt, desgl.; 6 Frucht der Länge nach durchschnitten, nat. Grösse; 7 dieselbe im Querschnitt, desgl.; 8 der Same, vergrössert; 9 derselbe im Querschnitt, desgl.; 10 derselbe im Längsschnitt, desgl.
Amborella trichopoda (3173820625)-2.jpg
Forfatter/Opretter: , Licens: CC BY 2.0
Amborella trichopoda. Greenhouse, Florida International University, Miami, Florida, USA
Die Natürlichen Pflanzenfamilien - nebst ihren Gattungen und wichtigeren Arten, insbesondere den Nutzpflanzen (1887-1909.) (20312634454).jpg
Forfatter/Opretter: Internet Archive Book Images, Licens: No restrictions

Title: Die Natürlichen Pflanzenfamilien : nebst ihren Gattungen und wichtigeren Arten, insbesondere den Nutzpflanzen
Identifier: dienatrlichenp32engl (find matches)
Year: 1887-1909. (1880s)
Authors: Engler, Adolf, 1844-1930; Prantl, K. (Karl), 1849-1893
Subjects: Plants; Plants, Useful
Publisher: Leipzig : W. Engelmann
Contributing Library: New York Botanical Garden, LuEsther T. Mertz Library
Digitizing Sponsor: The LuEsther T Mertz Library, the New York Botanical Garden

View Book Page: Book Viewer
About This Book: Catalog Entry
View All Images: All Images From Book
Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

Text Appearing Before Image:
22 Trochodendi'oceae. (Prantl. bei Trochodcndron '6—8, bei Ccrcidiphyllum 2—5, und sind bei Trochodendron der becherförmig hohlen Bliitenachse innen angewachsen, bei Euptelea und Cercidiphyllum gestielt; Euptelea besitzt eine auf dem Frkn. herablaufende N., die übrigen einen schma- len Gr. mit oberseitigem Narbenstreifen. Die Sa. stehen bei Cercidiphyllum zahlreich in 2 Reihen längs der Bauchnaht aufsteigend, umgewendet, mit der Mikropyle nach oben, bei Trochodendron ebenfalls Sreihig, horizontal, mit der Rhaphe einander zugewendet, bei Euptelea aber einzeln hängend mit der Mikropyle außen oben, oder wenige ab- oder schwach aufsteigend.
Text Appearing After Image:
Fig. 19. Trochodendron aralioides Sieb, et Zucc. A Zweig mit Blütenstand; B BL; C Längssclinitt durch das Gynöoeum; I> Frucht; E dieselbe im Längssclinitt; F ein S., am Mikropylende im Längsschnitt. B—F vergr. Frucht und Samen. Cercidiphyllum und Trochodendron haben Balgfr., welche bei letzterem der fleischigen Bliitenachse eingesenkt sind; die 1 sämige Schließfr. von Eu- ptelea ist flach zusammengedrückt, von einem Flügelsaum umzogen. Das Nährgewebe ist reichlich, der E. klein. Geographische Verbreitung. Die T. gehören vorherrschend dem extratropischen Ost- und Centralasien an, erstrecken sich jedoch auch in das südliche Japan und sind im tropischen Ostindien durch eine Art vertreten.

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.
Hibbertia volubilis-The-botanist’s-repository,-H.C. Andrews,-vol. 2- t.-126-(1799-1801)-(H.C. Andrews).png
Golden Guinea Vine; Twining Guinea Flower; Snake Vine; Hibbertia scandens (Willd.) Dryand as Hibbertia volubilis Andrews.

The botanist's repository, for new, and rare plants. Containing coloured figures of such plants, as have not hitherto appeared in any similar publication; with all their essential characters, botanically arranged, after the sexual system of the celebrated Linnaeus; in English and Latin. To each description is added, a short history of the plant. The whole executed by Henry Andrews.

H.C. Andrews,vol. 2: t. 126 (1797) [H.C. Andrews]
Cocos nucifera - Köhler–s Medizinal-Pflanzen-188.jpg
Kokospalme. A Blütenstand; 1 Männliche Blüte im geschlossenen Zustande; 2 Männliche Blüte im reifen Zustande; 3 dieselbe stärker vergrössert und vorn geöffnet; 4 Staubblatt von vorn; 5 dasselbe von hinten; 6 Weibliche Blüte; 7 Fruchtknoten; 8 derselbe im Längsschnitt; 9 junge Frucht, von den Blumenblättern noch umschlossen; 10 junge Frucht nach Entfernung der Blumenblätter; 11 Frucht.
Alliaria officinalis - Billeder af nordens flora 1, pl. 190 clean no-description.jpg

Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande

Original Description
Löktrav, Alliaria officinalis Andrz.
Laurus nobilis (Köhler).jpg
Forfatter/Opretter: Franz Eugen Köhler & Walther Müller, Licens: CC BY 2.5
Planche botanique n° I-1 de l'"Atlas des Plantes médicinales de Köhler en images réalistes avec brèves notes explicatives" consacrée au laurier.
394 Narthecium ossifragum.jpg

Narthecium ossifragum (L.) Huds.

Original Description
Myrlilja, Narthecium ossifragum Huds.
Cleaned-Illustration Nymphaea alba.jpg
Forfatter/Opretter: unknown, Licens: CC BY-SA 3.0
273 Saxifraga granulata.jpg
Original Description
Knölbräcka, Saxifraga granulata L.
Culinary fruits front view.jpg
Forfatter/Opretter: No machine-readable author provided. Ionutzmovie assumed (based on copyright claims)., Licens: CC BY 3.0

Common culinary fruits. Bananas, apples, pears, strawberries, oranges, grapes, canary melons, water melon, cantaloupe, pineapple and mango.

Picture by Bill Ebbesen,
Lathyrus pratensis Sturm16.jpg

FloraWeb.de: Wiesen-Platterbse, Lathyrus pratensis L.

Original Caption
Wiesenerbse, Pisum pratense
Billeder af nordens flora (1917) (19750164513).jpg
Forfatter/Opretter:

Mentz, August, 1867-1944;

Ostenfeld, C. H. (Carl Hansen), 1873-1931, Licens: No restrictions

Title: Billeder af nordens flora
Identifier: billederafnorden04ment (find matches)
Year: 1917 (1910s)
Authors: Mentz, August, 1867-1944; Ostenfeld, C. H. (Carl Hansen), 1873-1931
Subjects: Plants; Plants; Plants
Publisher: København, G. E. C. Gad's forlag
Contributing Library: New York Botanical Garden, LuEsther T. Mertz Library
Digitizing Sponsor: The LuEsther T Mertz Library, the New York Botanical Garden

View Book Page: Book Viewer
About This Book: Catalog Entry
View All Images: All Images From Book
Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

Text Appearing Before Image:
'
Text Appearing After Image:
596 TORNET HORNBLAD, ceratophyllum demersum

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.
363 Viscum album.jpg
Original Description
Mistel, Viscum album L.
Schisandra rubriflora.jpg
Forfatter/Opretter: Scott Zona, Licens: CC BY 2.0
Schisandra rubriflora at Royal Botanic Gardens, Kew, UK
Orchis mascula Nordens Flora 401.jpg

Orchis mascula L.

Original Description
Sankt Pers nycklar, Orchis masculus L.
Florae Columbiae (Plate CXXIV) (8204872073).jpg
Botanical illustration of Perrottetia lanceolata
Malva silvestris Sturm63-original.jpg

Illustration of Malva sylvestris L.

Original Description
Ross-Malve, Malva silvestris
Carludovica rotundifolia CBM.png
Carludovica rotundifolia
Flore médicale des Antilles, ou, Traité des plantes usuelles (Pl. 86) (8203055924).jpg

/Jf if,-'
y
^%4HH^re -I^t^vA^if//i/K J^m^ .
ûmêrte/ Jhi*^

BKESII.L.ET BATABB.
Tradescantia virginiana, by Mary Vaux Walcott.jpg
Watercolor painting of Tradescantia_virginiana.
Lamium album Sturm39.jpg

Lamium album L.

Original Caption
Weisse Bienensaug, Lamium album
Corresponding text
is at https://www.biodiversitylibrary.org/item/148190#page/190/mode/1up, Abt. 1 Bd. 2, page 11 and plate XIV.1
Illustration Alisma aquatica2.jpg
Alisma plantago aquatica
148 Andromeda polifolia.jpg
Original Description
Rosling, Andromeda polifolia L.
Illustration Aegopodium podagraria0 clean.jpg
Illustration of Aegopodium podagraria
Petrosavia sakuraii ihenglan 1.jpg
Forfatter/Opretter: ihenlan, Licens: CC BY-SA 4.0
Petrosavia sakuraii, photographed by ihenglan, during September 2021, in Taiwan
Silene dioica (Masclef et al. 1891, Tome 2, planche 47) clean, no-description.png
Description de l’original: Planche 47, Lychnide des bois Lychnis silvestris Hoppe: A) Portion inférieure de la plante ; B) sommité fleurie; C) fruits capsulaires; 1) pétale à limbe bifide muni d'écaillés à la gorge; 2) étamines; 3) pistil; 4) coupe transversale de l'ovaire; 5) coupe transversale de la capsule fructifère pour montrer la disposition des graines; 6) graine grossie.
Vahlia capensis 15709902.jpg
Forfatter/Opretter: Nicola van Berkel, Licens: CC BY-SA 4.0
Vahlia capensis
Flower poster 2.jpg
Forfatter/Opretter: Alvesgaspar, Licens: CC BY-SA 3.0

A poster with twelve flowers of different families:

248 Cornus suecica.jpg
Original Description
Hönsbär, Cornus suecica L.
76 Gentiana pneumonanthe.jpg
Original Description
Höstklocka, Gentiana pneumonanthe L.
Desfontainia spinosa.jpg
Illustration of Desfontainia spinosa
Billeder af nordens flora (1917) (20183111168).jpg
Forfatter/Opretter:

Mentz, August, 1867-1944;

Ostenfeld, C. H. (Carl Hansen), 1873-1931, Licens: No restrictions

Title: Billeder af nordens flora
Identifier: billederafnorden04ment (find matches)
Year: 1917 (1910s)
Authors: Mentz, August, 1867-1944; Ostenfeld, C. H. (Carl Hansen), 1873-1931
Subjects: Plants; Plants; Plants
Publisher: København, G. E. C. Gad's forlag
Contributing Library: New York Botanical Garden, LuEsther T. Mertz Library
Digitizing Sponsor: The LuEsther T Mertz Library, the New York Botanical Garden

View Book Page: Book Viewer
About This Book: Catalog Entry
View All Images: All Images From Book
Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

Text Appearing Before Image:
598
Text Appearing After Image:
BLODRØD STORKENÆB, geranium sanguineum

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.
WitteHeinrichFlora1868-019-Gunnera tinctoria.png
Plate 20: Gunnera chilensis'. Image by Abraham Jacobus Wendel, from the Dutch language book Flora: afbeeldingen en beschrijvingen van boomen, heesters, éénjarige planten, enz. voorkomende in de Nederlandsche tuinen by H. Witte, illustr. by A.J. Wendel. Groningen: Wolters (1868) - converted from tif-file.
Bellis perennis Sturm9.jpg

Bellis perennis L.

Original Caption
Gemeines Massliebchen, Bellis perennis