Curling

Curling under vinter-OL 2006
Curlingbanen. En sten skal stoppe mellem baglinjen og hog-linjen for at få lov til at forblive i spil.

Curling er en sport, hvor spillerne skal glide en sten ned af et gulv (eller bane) af is, ned imod et et scoringsfelt repræsenteret som fire koncentriske cirkler. De to hold, bestående af fire medlemmer på hvert hold, skiftes til at glide sten ned af gulvet imod scoringsfeltet, også kaldet huset. Det hold der får flest sten nærmest centrum, får point i runden. Holdet får point efter hvor mange "sten" de har nærmest centrum.[1]

Reglerne

I hver ende af banen er der en cirkel der kaldes huset. Der spilles med to hold med 4 personer på hvert. Hvert hold har 8 sten som holdene på skift sender af sted fra den modsatte ende af banen. Det hold hvis sten ligger tættest på centrum når alle sten er sat, har vundet "enden". I hver ende gives der point til det hold der har vundet enden, efter hvor mange af holdets sten der ligger tættest på centrum. Det hold der har vundet enden, vil derfor kunne få alt mellem 1 og 8 point (sjældent). Hvis der ikke ligger nogen sten inden i huset, gives ikke point til nogen af holdene.

Curl

Når en spiller sender en sten af sted, gives stenen en rotation med eller mod uret. Denne rotation gør at stenen ikke bevæger sig i en lige linje, men derimod i en buet linje. Derved kan man spille en sten ind bag en anden sten for derved at beskytte den fra at blive slået ud af en af modstanderens sten. Denne rotation kaldes også curl.

Fejning

Mens stenen bevæger sig op ad banen, kan man vælge at feje foran stenen. Dette gør dels at stenen curler mindre og derfor ikke har så buet en bane, dels at stenen bevæger sig længere op ad banen, fordi man varmer banen op, man kan både være meget dygtig og dårlig til at feje. Fejningen benyttes derfor til at finjustere stenens placering.

Holdet

Hver spiller på holdet har en fast plads, der ikke kan ændres i løbet af kampen. Disse er 1'eren som sætter de to første sten, 2'eren der sætter de næste to sten, 3'eren eller viceskipperen som sætter sten nr. 5 og 6, samt skipperen der sætter de 2 sidste sten. Skipperen er desuden den spiller, der lægger strategien (sammen med viceskipperen), og angiver hvor de andre spillere skal sætte deres sten. der er dog også mulighed for at lave en udskiftning, men dette gælder dog kun hvis der er en på holdet der bliver skadet.

Der spilles typisk 8–10 ender i en kamp.

Historie

Et spil curling i Ontario i Canada i 1909

Curling har sandsynligvis sin oprindelse i Skotland, som også i dag er et af de toneangivnede lande inden for curlingsporten. Det er dog ikke Skotland, der har flest curlingspillere, men derimod Canada hvor curling er en af de helt store sportsgrene.

Danmark fik sin eneste vinter-OL-medalje, da det danske hold med Helena Blach Lavrsen som skipper ved OL i Nagano i 1998 vandt sølv. Denne præstation gav desuden dansk curling et kraftigt ryk fremad og var medvirkende til, at der blev bygget deciderede curlinghaller i Hvidovre, Tårnby, Gentofte og Esbjerg.

Variationer af sporten

Der er i nyere tid kommet flere variationer af sporten som f.eks. mixed curling, som er curling der bliver spillet af 2 mænd og 2 kvinder i skiftende rækkefølge, eller det nyere Mixed double curling, hvor der kun er én mand og én kvinde.

Referencer

Se også

Curling i Danmark

Ekstern kilde/henvisning

Medier brugt på denne side

Curling rink om.png
Forfatter/Opretter: unknown, Licens: CC-BY-SA-3.0
Men curling - 1909 - Ontario Canada.jpg
Men curling, Toronto, Ontario, Canada.
Curling Torino 2006 Pinerolo Palaghiaccio scena2.jpg
The United States curling team at the Turin Olympics.