Celledeling

Billedet forestiller mitose øverst og meiose under den tynde streg.
Bemærk at den celle der kommer ud af meiosen har halvt så mange kromosomer som de celler der kommer ud af mitosen.

Celledeling er, når en celle deler sig til to nye celler. Fejl i celledelingen kan føre til kromosommutationer.

Celledeling opdeles i to typer:

  • Mitose (Almindelig celledeling).
  • Meiose (Reduktionsdeling). Den celle, der kommer ud af meiosen, har halvt så mange kromosomer som modercellen.

Se også

Medier brugt på denne side

Chromosomes in mitosis and meiosis.png
Simplified illustration created by Electric goat. Homologous chromosomes in mitosis (upper) and meiosis (bottom).