Biologi

Insekt som bestøver en blomst.

Biologi er studiet af liv (organismer). Ordet er sammensat af de to græske ord bios, som betyder liv, og logia der kan oversættes med "læren om".

Biologiens historie

Biologien kan føre sine rødder tilbage til det gamle Grækenland. Specielt filosoffen Aristoteles (384 f.Kr.322 f.Kr.) gjorde mange iagttagelser om dyr og planters levevis og organiserede disse iagttagelser i teorier. Teorierne holdt sig i mere eller mindre uforandret form helt frem til 1400- og 1500-tallet.

I 1600-tallet blev mikroskopet opfundet og banede dermed vej for en mindre revolution inden for faget. Fx så man for første gang små encellede dyr, bakterier og sædceller. Mikroskopet var med til at rykke kraftigt til diskussionen omkring livets oprindelse, og om hvorvidt liv kunne opstå spontant. En diskussion som fortsatte helt op til Louis Pasteurs forsøg i 1800-tallet og Charles Darwins udgivelse af Arternes oprindelse (The Origin of Species by Means of Natural Selection) i 1859. Evolutionsteorien blev udviklet af Charles Darwin og var drivkraften i de fremskridt som blev gjort inden for biologien i de følgende år.

Wilhelm Johannsen “opfandt” navnet gen i begyndelsen af det 20. århundrede og dette sammen med opdagelsen af, at de nedarvede egenskaber ligger gemt i kromosomer, medførte store fremskridt inden for arvelighedslæren igennem den første del af det 20. århundrede.

I 1953 fastslog James Watson og Francis Crick strukturen af DNA, det molekyle hvori det genetiske arvemateriale opbevares i alle kendte, levende organismer.

Personer med væsentlig indflydelse på biologiens historie

Forskellige grene inden for biologi

Biologer studerer generelle principper for hvordan levende organismer virker og er organiseret:

Ifølge nyere forskning; bl.a. Tree of Life web project: Life on Earth bliver organismer klassificeret på en nyere måde – se organisme og systematik.

Svenskeren Carl von Linné var den første der forsøgte at opdele alt levende i en systematik; hans Systema naturae bruges (med lidt ændringer) den dag i dag.

Et af de centrale emner inden for biologi er evolution, som er en teori der blev underbygget af Charles Darwin. En organismes evolution kan studeres ved hjælp af molekylærbiologi, hvor man analyserer gener og proteiner. Evolution kan også studeres som palæontologer gør det, ved at studere fossiler.

Billeder

Se også

Søsterprojekter med yderligere information:


Eksterne henvisninger

Medier brugt på denne side

Gamma phage.png
Forfatter/Opretter: (Photograph courtesy of Vincent Fischetti and Raymond Schuch, The Rockefeller University.), Licens: CC BY 2.5
Negative stain electron micrograph of the gamma phage from which the PlyG lytic enzyme was cloned for use to control B. anthracis.
Fucus serratus2.jpg
Forfatter/Opretter: User:Stemonitis, Licens: CC BY-SA 2.5
Fucus serratus, taken by Stemonitis at Rhoscolyn, Anglesey, Wales on the 3rd of January 2006.
Halobacteria.jpg
Cluster of cells of Halobacterium sp. strain NRC-1
Gemmatimonas aurantiaca.jpg
Forfatter/Opretter: Satoshi Hanada, Licens: CC BY-SA 3.0
SEM image of Gemmatimonas aurantiaca. Bar = 1 micrometer.
Guriezo Adino vaca toro terneras.jpg
Forfatter/Opretter: Javierme Javier Mediavilla Ezquibela, Licens: CC BY 3.0
Cattle near the village of Adino, in Guriezo, Cantabria, Spain.
Zboże.jpg
Forfatter/Opretter: Kudak, Licens: CC BY-SA 4.0
Triticum in Poland.
Morchella esculenta 08.jpg
Forfatter/Opretter: J.Marqua, Licens: CC BY-SA 3.0
Morchella esculenta.
Conopidae fg1.jpg
Forfatter/Opretter: Fritz Geller-Grimm, Licens: CC BY-SA 2.5
Unknown Conopidae - Dickkopffliege, Wutachschlucht, Schwarzwald, Deutschland