Biofilm

Biofilm på materiale i ferskvand

Biofilm er en film af bakterier på overfladen af et materiale.

Et eksempel på biofilm er den film, man kan mærke på sine tænder, når det er et stykke tid siden, man sidst har børstet tænder. I renseanlæg anvendes biofilm som et alternativ til aktive slamprocesser. I aktive slamprocesser er bakterierne suspenderet i vandet. Dette medfører et behov for sedimentering/bundfældning. I biofilmprocesser sidder de aktive bakterier på et fast materiale, f.eks. brændte lerkugler eller plastik, som ikke skylles ud af renseanlægget.

Se også

Eksterne links

Medier brugt på denne side

Aquatic Biofilm in forest freshwater 2015PrintempsLamiot 06.JPG
Forfatter/Opretter: Lamiot, Licens: CC BY-SA 4.0
Underwater biofilm (unusually thick and extensive), covering the entire leaf litter in a rather acidic running water (and ferruginous) (2015-04-01) in the french forest : Forêt domaniale de Flines-lès-Mortagne.