Bøde

(c) Bundesarchiv, Bild 183-2004-0512-502 / CC-BY-SA 3.0
En tysk politibetjent udskriver en bøde til en cyklist, der har overtrådt den prøjsiske færdselslov.

En bøde er en økonomisk straf, der pålægges som retsfølge af en strafbar lovovertrædelse. Bøde er en af de almindelige straffe, der anvendes i dansk strafferet.

Straffeloven fastsætter ikke noget maksimum eller minimum for bøder. Udmålingen følger de almindelige regler for strafudmåling, og kan eventuelt pålægges som tillæg til anden straf. Bøder for overtrædelse af straffeloven fastsættes altid som et antal dagbøder. Dagbødens størrelse beregnes efter gerningspersonen indtægt.

En bøde tilfalder altid statskassen.

I ældre dansk lovsprog brugt er også ordet mulkt (fra lat. mulcta) blevet brugt som benævnelse for en bøde. Begrebet blev eksempelvis brugt omkring processuelle forseelser (rettergangsbøder), unødig trætte eller pådømte tvangsmulkter (mulktere) i forbindelse med tvister ved indgåede handler.

Bøde kan føres tilbage til den kristne forståelse af bod.

Se også

Medier brugt på denne side

Bundesarchiv Bild 183-2004-0512-502, Berlin, Verkehrskontrolle.jpg
(c) Bundesarchiv, Bild 183-2004-0512-502 / CC-BY-SA 3.0
For documentary purposes the German Federal Archive often retained the original image captions, which may be erroneous, biased, obsolete or politically extreme. Info non-talk.svg
Scherl:

Heute wieder Radfahrerrazzia (von 6.00 bis 20.00)
UBz: Die Personalien einer Verkahrssünderin werden festgestellt (Chausseestrasse), da sie auf der Mitte der Fahrbahn, statt äußerst rechts gefahren ist. Nach der preußischen Verkehrsordnung sollen Radfahrer grundsätzlich einzeln und äußerst rechts fahren.

36021-34