Anneksion

Anneksion (lat. nexus ) er en tilegnelse eller besættelse af statslige landområder ved ensidige eller gensidige erklæringer fra de involverede parter.

En forudsætning for en anneksion er frivillighed, fuldstændig underkastelse eller manglende modstandsevne fra den annekterede parts side.

Historiske annekteringer