Luftkonditionering

Et eksempel på et luftkonditioneringsanlæg: varmepumpe med kombineret indendørs og udendørs enhed. Inden- og udendørsenhederne kan separeres og de to kølemiddelrør forlænges så. Funktionen af inden- og udendørsenhederne kan byttes i nogle modeller, så varmen pumpes udefra og ind i boligen.
Willis Carrier.

Luftkonditionering, klimakontrol, klimastyring og aircondition (afledt fra engelsk air conditioning) henfører til det at køle og affugte indendørs luft med henblik på termisk komfort. I bredere forstand refererer termen til enhver køling, opvarmning, ventilation, luftfiltrering eller disinfektion, som modificerer luftens tilstand.[1]

Et klimaanlæg (AC eller A/C på nordamerikansk engelsk – eller HVAC på britisk, Singapore- og australsk engelsk) er en applikation, system eller mekanisme designet til at stabilisere lufttemperatur og relativ luftfugtighed i et større lukket område. Et klimaanlæg anvendes også til at køle eller varme – afhængig af lufttemperaturen. Klimaanlæg anvendes almindeligvis i bygninger og biler, når indendørsluften f.eks. er for tør, fugtig, kold eller varm – f.eks. pga. vejret.

Luftkonditioneringskonceptet vides at have været anvendt i det gamle Rom, hvor akvædukters vand anvendtes til at cirkulere gennem murene i visse huse med formålet at køle dem. Lignende teknikker blev anvendt i middelalderens Persien, hvilket omfattede cisterner og vindmøller til at køle husene i varmesæsonen. Moderne luftkonditionering dukkede frem pga. innovationer indenfor kemi i det 19. århundrede – og det første storskala elektriske luftkonditionering blev opfundet og anvendt i 1902 af Willis Haviland Carrier.

I de fleste tilfælde anvendes luftkonditionering primært til gavn for mennesker og dyr. Rumfartøjer bliver nødt til at have klimaanlæg for at rumrejsende kan overleve i længere tid.

Luftkonditionering kan også anvendes af hensyn til inventar (malerier...), cigarer – f.eks. for at hindre mugskader eller for at ting ikke skal blive for tørre.

Sågar midt ude i ørkenen på bedepladsen i Medina i Saudi-Arabien (15 hektar) har man med moderne luftbefugtningsteknologi formået at nedkøle luften 10 grader ved hjælp af evaporativ køling.

Se også

Kilder/referencer

  1. ^ ASHRAE Terminology of HVAC&R, ASHRAE, Inc., Atlanta, 1991,

Se ogå

Eksterne henvisninger

Medier brugt på denne side

Air conditioning unit-en.svg
Forfatter/Opretter: Pbroks13, Licens: CC BY 3.0
An air conditioning unit:
  1. The coils and pipes in an air conditioning unit contain refrigerant gas. The refrigerant gas enters the compressor as warm, low-pressure gas and leaves it as hot, high-pressure gas.
  2. In the condenser coils, hot, compressed refrigerant gas loses heat to the outdoor air and becomes liquid while it is still warm.
  3. The warm, liquid refrigerant passes through the tiny opening of the expansion valve, expands, and partly turns to gas at a low temperature.
  4. In the cooling coils, the refrigerant takes up heat from the indoor air and leaves the coils as warm, low-pressure gas.
  5. The indoor air gives up heat to the refrigerant in the cooling coils and also loses moisture as it is chilled. The moisture condenses on the coils and trickles down to outside drain holes. Cooled air is blown back into the room.