1 E9 m²

Som en hjælp til sammenligning af størrelsesforhold mellem forskellige overfladearealer, er her en liste over områder mellem 1.000 km² og 10.000 km².

Ekstern henvisning