Æstuarium

Mellerup-Voer færgen (M/F Ragna) på Randers Fjord.
Flasken, ved Halleby Å's udløb i Jammerland Bugt (Asnæsværket ses i baggrunden).

Et æstuarium eller flodmunding er et vandområde, hvor ferskvand gradvis opblandes med saltvand til brakvand (typisk ved en flodmunding). I et sådant mundingsområde opstår en såkaldt salinitetsgradient, hvor vandets saltindhold varierer.

I Natura 2000 defineres et æstuarium eller en flodmunding som den nederste, udvidede del af floder eller større åer, som påvirkes af tidevand. Flodmundinger har i Natura 2000-systemet betegnelsen 1130 Flodmundinger.[1] I Danmark findes naturtypen i dele af Randers Fjord og i Flasken ved Reersø i Vestsjælland.[2][3]

Eksempler på typiske plantearter i danske æstuarier:

Æstuariet er en randzone, der stiller store krav til dyr og planter, da de skal kunne tåle store udsving i saliniteten. Ofte findes æstuarier i forbindelse med udløb af floder og åer i havet. Disse steder også karakteriseret ved skiftende vanddækningsgrad som følge af tidevand eller vindpres, hvilket yderligere stiller krav til organismerne på stedet. I subtropiske og tropiske områder er mangrove en typisk karakterplante ved æstuarier. I Danmark er eksempelsvis Odense Fjord og Randers Fjord æstuarier. Men også langt større områder, som f.eks. Østersøen, betegnes som æstuarier, da saltholdigheden skifter med dybden.

Se også

Eksterne kilder/henvisninger

  1. ^ Habitatbeskrivelser, årgang 2016 Arkiveret 24. maj 2018 hos Wayback Machine Beskrivelse af danske naturtyper omfattet af habitatdirektivet (NATURA 2000 typer)
  2. ^ Naturtype 1130 Flodmundinger på skovognatur.dk hentet 23. maj. 2018
  3. ^ Fredshavn, Jesper; Nygaard, Bettina; Ejrnæs, Rasmus; Damgaard, Christian; Therkildsen, Ole Roland; Elmeros, Morten; Wind, Peter; Johansson, Liselotte Sander; Alnøe, Anette Baisner; Dahl, Karsten; Nielsen, Erik Haar; Pedersen, Helle Buur; Sveegaard, Signe; Galatius, Anders; Teilmann, Jonas (2019). Bevaringsstatus for naturtyper og arter – 2019, Habitatdirektivets Artikel 17-rapportering (PDF). Aarhus: Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. s. 12. ISBN 978-87-7156-437-2. Hentet 1. november 2019.

Medier brugt på denne side

Schoenoplectus tabernaemontani sl23.jpg
Forfatter/Opretter: Stefan.lefnaer, Licens: CC BY-SA 4.0
Habitus

Taxonym: Schoenoplectus tabernaemontani ss Fischer et al. EfÖLS 2008 ISBN 978-3-85474-187-9
Location: pond near Michelstetten, district Mistelbach, Lower Austria - ca. 250 m a.s.l.

Habitat: shore
Carex extensa kz04.jpg
Forfatter/Opretter: Krzysztof Ziarnek, Kenraiz, Licens: CC BY-SA 4.0
Carex extensa in Kołobrzeg, NW Poland
Grib skov.jpg
Forfatter/Opretter: Malene Thyssen, Licens: CC BY-SA 3.0
Nyudsprungne bøgetræer i Gribskov på Nordsjælland.
20171016Phragmites australis1.jpg
Forfatter/Opretter: , Licens: CC0
Schilfrohr (Phragmites australis) am Hochwasserrückhaltebecken im Naturschutzgebiet „Bachwiesen/Leopoldswiesen“ im Hockenheimer Rheinbogen
Potamogeton-polygonifolius.JPG
Forfatter/Opretter: unknown, Licens: CC BY-SA 3.0
Flasken.jpg
Forfatter/Opretter: Nico-dk (talk) 09:22, 16 May 2010 (UTC) / Nils Jepsen, Licens: CC BY-SA 3.0
Naturområdet Flasken er en brakvandssø og et fredet naturområde i Kirke Helsinge Sogn, Kalundborg Kommune, beliggende ved Halleby Å's udløb til Storebælt.
Mellerup-Voer færge.jpg
Forfatter/Opretter: Nils Jepsen /user:Nico-dk, Licens: CC BY 2.5
Mellerup-Voer færgen M/F Ragna over da:Randers Fjord