Åbning (skak)

En åbning i et spil skak er en bestemt rækkefølge af de første træk i spillet, hvor brikkerne bringes i spil fra deres udgangsposition. De første træk kaldes åbningstræk eller åbningsspillet. I tidens løb har en omfattende mængde forskellige åbninger vist deres levedygtighed, mens mange andre er gået ud af brug eller blevet forkastet, fordi der er opdaget spillemåder, der har givet den ene eller anden farve en fordel.

De forskellige åbninger er dokumenteret i en omfattende litteratur om åbningsspillet, åbningsteori. Spilles der træk, som er velkendte og beskrevne, taler man om derfor om, at partiet følger bogen eller spilles efter teorien, og tilsvarende om at være ude af teorien, når et spil på et tidspunkt afviger fra den kendte åbningsteori. Hvis der i et parti (mellem dygtige spillere) spilles et nyt, uprøvet træk, taler man om en teoretisk nyhed eller bare kort om en nyhed. I visse åbninger findes analyser af spillet, som omfatter 30 eller flere første træk, som anses for at være de bedste for begge sider. Skakmestre bruger ofte år på at studere åbninger og må fortsætte med det, så længe de er aktive spillere, eftersom åbningsteorien til stadighed undergår ændringer og forbedringer.

De mange forskellige åbninger har vidt forskellig karakter, fra rolige åbninger med positionsspil til åbninger, der hurtigt giver anledning til vilde, taktiske forviklinger og kombinationer. Dygtige spilleres valg af åbning afgøres derfor af, hvilken type stilling, de selv foretrækker at spille – og deres kendskab til modstanderens tilsvarende præferencer.

Åbningerne har i tidens løb fået navne som f.eks. spansk, siciliansk og modtaget dronningegambit. Disse navne kan eksempelvis referere til den spiller, som har introduceret åbningen eller anvendt den særlig meget, eller til stedet, hvor den spilledes først etc. Navngivningen er kun en hjælp til at genkalde sig åbningen og lette identifikationen af den ved omtale eller beskrivelse.

Til dette formål findes også andre systematiseringer. Som overbegreb, der bestemmes af hvids første træk, tales om åbne, halvåbne og lukkede spil, idet disse betegnelser henviser til, om åbningen typisk giver anledning til bevægelige eller mere eller mindre fastlåste bønder. I den omfattende åbningsteori er der udviklet systemer, som kategoriserer åbningerne efter hvids første træk, sorts svar på det, hvids næste træk osv. osv.

Skak-encyklopædien - ECO har angivet en systematisk oversigt over skakåbninger.

abcdefgh
8a8b8c8d8e8f8g8h88
7a7b7c7d7e7f7g7h77
6a6b6c6d6e6f6g6h66
5a5b5c5d5e5f5g5h55
4a4b4c4d4e4f4g4h44
3a3b3c3d3e3f3g3h33
2a2b2c2d2e2f2g2h22
1a1b1c1d1e1f1g1h11
abcdefgh
Startopstilling for et skakspil.

Åbningsspillets mål

Åbningsspillets mål er at kontrollere de 4 midterste felter og få sine brikker ud hurtigst muligt. I visse tilfælde, vil man dog lade sin modstander overtage de mest centrale felter, og derefter prøve at nedbryde modstanderens opbyggede center. Det ses fx A48-49

Terminologi om åbninger

Kost Tekst mangler, hjælp os med at skrive teksten

Klassifikation af åbninger

Kost Tekst mangler, hjælp os med at skrive teksten

Se også

  • Midtspillet
  • Slutspillet

Medier brugt på denne side

Chs2 ndd40.png
Forfatter/Opretter: unknown, Licens: CC-BY-SA-3.0
Chs2 rdl40.png
Forfatter/Opretter: unknown, Licens: GPL
Chs2 rll40.png
Forfatter/Opretter: unknown, Licens: GPL
Chs2 ndl40.png
Forfatter/Opretter: unknown, Licens: GPL
Chs2 pll40.png
Forfatter/Opretter: unknown, Licens: GPL
Chs2 bdl40.png
Forfatter/Opretter: unknown, Licens: GPL
Chs2 nll40.png
Forfatter/Opretter: unknown, Licens: GPL
Chs2 qdd40.png
Forfatter/Opretter: unknown, Licens: CC-BY-SA-3.0
Chs2 pdl40.png
Forfatter/Opretter: unknown, Licens: GPL
Chs2 bld40.png
Forfatter/Opretter: unknown, Licens: CC-BY-SA-3.0
Chs2 bdd40.png
Forfatter/Opretter: unknown, Licens: CC-BY-SA-3.0
Chs2 l40.png
Forfatter/Opretter: unknown, Licens: GPL
Chs2 rld40.png
Forfatter/Opretter: unknown, Licens: CC-BY-SA-3.0
Chs2 nld40.png
Forfatter/Opretter: unknown, Licens: CC-BY-SA-3.0
Chs2 pdd40.png
Forfatter/Opretter: unknown, Licens: CC-BY-SA-3.0
Chs2 bll40.png
Forfatter/Opretter: unknown, Licens: GPL
Chs2 qll40.png
Forfatter/Opretter: unknown, Licens: GPL
Chs2 kdl40.png
Forfatter/Opretter: unknown, Licens: GPL
Chs2 rdd40.png
Forfatter/Opretter: unknown, Licens: CC-BY-SA-3.0
Chs2 d40.png
Forfatter/Opretter: unknown, Licens: CC-BY-SA-3.0
Chs2 pld40.png
Forfatter/Opretter: unknown, Licens: CC-BY-SA-3.0
Chs2 kld40.png
Forfatter/Opretter: unknown, Licens: CC-BY-SA-3.0