Militær enhed

En amerikansk enhed fra US Marine Corps under aktion i Afghanistan.

En militær enhed er en organisation indenfor et forsvar. Den er under kommando af en chef og består af mandskab samt noget materiel så som skibe, køretøjer og fly. Hære, flåder og luftvåben er organiseret hierarkisk i grupperinger efter funktionelle, taktiske og administrative formål. Organisationsskemaer – kaldet kasser og vandrør – beskriver kommandovejen fra soldaten til største enhed.

Mindre enheder er mere specialiserede og indgår i større enheder – for de største enheder vil de indgående enheder afhænge af opgaven, som skal løses. Den konkrete sammensætning benævnes order of battle eller forkortet orbat.

På nationalt plan er militæret som regel inddelt i kommandoer[1]; i Danmark eksempelvis Forsvarskommandoen og Hærens Operative Kommando.

Marine

Administrativt

En moderne marine vil typisk være inddelt i forskellige administrative enheder:

Definitionen af hvornår et antal skibe udgør en eskadre eller en flotille er flydende og bestemmes generelt nationalt, eksempelvis består Søværnets "division 24" af 6 patruljefartøjer af Diana-klassen, mens "5. korveteskadre" i Deutsche Marine kun består af fem korvetter af Braunschweig-klassen.

Andre

Hær

I hære sker specialiseringen i våbenarter eller tildeling af roller, som traditionelt har været infanteri, kavaleri[2] og artilleri, men nu i reglen omfatter:

 • Motoriseret infanteri (kamptropper på lastvogne )
 • Panser infanteri (kamptropper i PMV'er)
 • Dragonerne (Kampvogne)
 • Artilleri
 • Ingeniørtropper, som kan forbedre egen mobilitet og hindre fjendens.
 • Signaltropper, som støtter officerernes føring af enhederne.
 • Logistik- eller forsyningstropper som står for forsyninger, vedligeholdelse, sanitet (medicinsk støtte) og militærpoliti.

Alle andre enheder end kamptropperne benævnes under ét kampstøtteenheder. Samtlige af disse tropper kan samtidig tillægges specielle militære opgaver som værende faldskærmsenheder eller luftbårne styrker.

Størrelsesmæssigt findes enheder som anført i skemaet nedenfor[3]. Enheder fra brigade-størrelse og opefter opererer med flere våbenarter – enheder under brigadestørrelse opererer med én våbenart:

Symbol[1]NavnStyrkeUnderordnede enhederChef
XXXXXArmégruppe (i Den Røde Hær: Front)200.000 eller mereFlere end to arméerGeneral eller feltmarskal
XXXXArmé100.000-150.0002-3 armékorpsGeneral eller feltmarskal
XXXArmékorps eller (i Den Røde Hær) armé50.000-70.0003-7 divisionerGeneralløjtnant
XXDivision10–20.0002-4 brigader eller regimenterGeneralmajor
XBrigade2-5.0002+ regimenter eller 3–6 bataljonerBrigadegeneral eller oberst
IIIRegiment eller kampgruppe2-3.0003–4 bataljonerOberst
IIBataljon eller afdeling300–1.0002–6 kompagnier, eskadroner eller batterierOberstløjtnant
IKompagni, eskadron eller batteri100–3002–6 delingerKaptajn eller major
•••Deling30–402+ grupper eller sektionerLøjtnant eller premierløjtnant
••Sektion7–12 (eller 30-40 efter den franske model)2-4 grupper eller ildholdSergent til seniorsergent
Gruppe5-122-4 ildholdKorporal til oversergent
ØIldhold (fireteam) eller patrulje2-4  

Luftvåben

Et luftvåben er ligesom de andre værn også indrettet i et antal administrative enheder:

Noter

 1. Kommando-begrebet kan ses som en parallel til det overordnede engelske Bomber Command under 2. verdenskrig – ikke at forveksle med kommandosoldater, som er specialstyrker.
 2. Pansrede enheder har i moderne tid overtaget mange af kavaleriets tidligere egenskaber og opgaver – muligheden for hurtigt at manøvrere over afstand samt opklaring bag fjendens linjer.
 3. Original opgørelse, jf. Messenger, Charles. The Second World War in the West. Cassel & Co., London 1999. S. 224.

Kilder

 1. ^ NATO's appendix 6(C) side 3-50 (Webside ikke længere tilgængelig)
Commons-logo.svg
Wikimedia Commons har medier relateret til:

Medier brugt på denne side

U.S. Navy Hospital Corpsman 2nd Class Branden Johnson, second from left, assigned to the Marine Corps Fox Company, 2nd Battalion, 8th Marine Regiment, Regimental Combat Team 7, participates in a mission 130528-M-QZ858-086.jpg
U.S. Navy Hospital Corpsman 2nd Class Branden Johnson, second from left, assigned to the Marine Corps Fox Company, 2nd Battalion, 8th Marine Regiment, Regimental Combat Team 7, participates in a mission rehearsal at Camp Bastion, Helmand province, Afghanistan, May 28, 2013. Marines and Sailors with the unit conducted the rehearsal to prepare for a partnered operation with Afghan National Army soldiers.