Det græske alfabet

Klassiske bogstaver
Α α AlfaΒ β Beta
Γ γ GammaΔ δ Delta
Ε ε EpsilonΖ ζ Zeta
Η η EtaΘ θ Theta
Ι ι JotaΚ κ Kappa
Λ λ LambdaΜ μ My
Ν ν NyΞ ξ Xi
Ο ο OmikronΠ π Pi
Ρ ρ RhoΣ σ Sigma
Τ τ TauΥ υ Ypsilon
Φ φ PhiΧ χ Chi
Ψ ψ PsiΩ ω Omega
Gamle bogstaver
Ϝ ϝ DigammaϚ ϛ Stigma
Ͱ ͱ HetaϺ ϻ San
Ϙ ϙ KoppaͲ ͳ Sampi
Ϸ ϸ Sjo

Det græske sprog bliver skrevet i det græske alfabet. Det græske alfabet blev udviklet i klassisk tid (omkring det 9. århundrede f.Kr.). Det græske alfabets bogstaver bliver anvendt til mange forskellige formål: matematiske symboler, stjernenavne, etologi, Covid-19 varianter, navne på amerikanske studenterforeninger og så videre.

Oversigt

Det antages, at det græske alfabet blev bragt til Grækenland af fønikiske købmænd. Det er uomtvisteligt, at det græske alfabet blev afledt af et fønikisk alfabet, men den nøjagtige kilde til det græske alfabet er usikker.

I antikken skrev grækerne kun med store bogstaver. De små bogstaver opstod af papyrusskriftens mere bløde udgave af de store bogstaver. De små ("minuskler") blev først almindelige i middelalderen . Det er årsagen til at bogstavet San ikke har et lille bogstav.

Grækernes talsystem var beslægtet med romertallet og bogstaverne, der hver havde en talværdi overtaget direkte fra det semitiske alfabet. Visse bogstaver, der ikke længere blev anvendt i klassisk græsk, fortsatte som taltegn som digamma, koppa og sampi.

Hovedtabel

De græske bogstaver og deres afledninger er som følger (udtalen er transkiberet i henhold til SAMPA):

Klassiske bogstaver

BogstavNavnUdtaleTalværdiTilsvarende hebraisk bogstavHTML-entitet
GræskTraditionel transkriptionUdtale
klassiskmodernegammelklassiskmoderne
Α αἄλφα / ἄλφαAlfa[alfa][alfa] [a] [aː][a]1א 'Alephα
Β ββῆτα / βῆ'ταBeta[bEːta][vita] [b][v]2ב Bethβ
Γ γγάμμα / γά'μμαGamma[gamma][Gama] [g][j] før [e] eller [i]; ellers [G]3ג Gimelγ
Δ δδέλτα / δέ'λταDelta[delta][Delta] [d][D]4ד Dalethδ
Ε εἒ ψιλόν / ἒ'

ψιλό'ν

Epsilon[e psilon][e psilon] [e][e]5ה Heε
Ζ ζζῆτα / ζῆ'ταZeta[dzEːta][zita] [dz][z]7ז Zainζ
Η ηἦτα / ῆ'ταEta[Eːta][ita][Eː] [h][Eː][i]8ח Hethη
Θ θθῆτα / θῆ'ταTheta[TEːta][Tita][t_h][T][T]9ט Thetθ
Ι ιἰῶτα / ἰ'ῶ'ταJota (Iota)[iOːta][jota] [i] [iː][i] [j]10י Jodhι
Κ κκάππα / κά'ππαKappa[kappa][kapa] [k][k]20ך כ Kaphκ
Λ λλάμβδα / λά'μβδαLambda[lambda][lamda] [l][l]30ל Lamedλ
Μ μμῦ / μῦ'My[myː][mi] [m][m]40ם מ Memμ
Ν ννῦ / νῦ'Ny[nyː][ni] [n][n]50ן נ Nunν
Ξ ξξῖ / ξῖ'Xi (Xei)[ksiː][ksi] [ks][ks]60ס Samekhξ
Ο οὊ μικρόν / ὂ'

μικρό'ν

Omikron[omikron][omikron] [o][o]70ע `Ainο
Π ππῖ / πῖ'Pi[piː][pi] [p][p]80ף פ Peπ
Ρ ρῥῶ / ῥ'ῶ'Rho[rOː][ro] [r][r]100ר Resjρ
Σ σσῖγμα / σῖ'γμαSigma[siːgma][sigma] [s][s]200ש Sin / Sjinσ
  ς(afsluttende Sigma) ς
Τ τταῦ / ταῦ'Tau[tau][taf] [t][t]300ת Tawτ
Υ υὒ ψιλόν / ὖ'

ψιλό'ν

Ypsilon[yːpsilon][ipsilon][u][y] [yː][i]400fra Wawυ
Φ φφῖ / φῖ'Phi (Phei)[fiː][fi][p_h][f][f]500Omdiskuteret oprindelseφ
Χ χχῖ / χῖ'Chi (Chei)[Ciː][Ci][k_h] [ks][C][C]600χ
Ψ ψψῖ / ψῖ'Psi (Psei)[psiː][psi] [ps][ps]700ψ
Ω ωὦ μέγα / ὦ' μέ'γαOmega[Oːmega][omeGa] [Oː][o]800ω

Gamle bogstaver

BogstavNavnUdtaleTalværdiTilsvarende hebraisk bogstavHTML-entitet
GræskTraditionel transkriptionUdtale
klassiskmodernegammelklassiskmoderne
Ϝ ϝδίγαμμαDigamma[wau][digamma][w]--6ו WawϜ ϝ
Ϛ ϛστίγμαStigma[stigma]--[st]6-Ϛ ϛ
Ͱ ͱήταHeta[heːta][h]--ח HethͰ ͱ
Ϻ ϻσάνSan[san][s]--ץ צ Sade / TzadeϺ ϻ
Ϙ ϙκόππαKoppa[koppa][koppa][k]--90ק QophϘ ϙ
Ͳ ͳσαμπῖSampi[sampi][sː] [ks]--900ץ צ Sade / TzadeͲ ͳ
Ϸ ϸSjo[ʃ]--ץ צ Sade / TzadeϷ ϸ

Se også

Eksterne henvisninger

Commons-logo.svg
Wikimedia Commons har medier relateret til:

Medier brugt på denne side

Qoppa uc lc.svg
Uppercase and lowercase Greek letter koppa, an archaic letter of the Greek alphabet, archaic epigraphic glyph shape. Times New Roman font alike.
San uc lc.svg
Uppercase and lowercase Greek letter san, an archaic letter of the Greek alphabet. Times New Roman font alike.
Stigma uc lc.svg
Uppercase and lowercase Greek letter stigma, an archaic letter of the Greek alphabet. Times New Roman font alike.
Heta uc lc.svg
Uppercase and lowercase Greek letter heta, an archaic letter of the Greek alphabet. Times New Roman font alike.
Sho uc lc.svg
Uppercase and lowercase Greek letter sho, an archaic letter of the Greek alphabet. Times New Roman font.
Sampi uc lc T-shaped.svg
Uppercase and lowercase Greek letter sampi, an archaic letter of the Greek alphabet, archaic epigraphic glyph shape.
Digamma uc lc.svg
Uppercase and lowercase Greek letter wau (digamma), an archaic letter of the Greek alphabet. Times New Roman font alike.